Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Kynologisch Adviesbureau Mavali (hierna Mavali), gevestigd Biestsestraat 63 te Hilvarenbeek. Marian van Lieshout is de Functionaris Gegevensbescherming, zij is te bereiken via info@mavali-hondengedragstherapie.nl. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je indien je:
a. als klant één van de diensten van Mavali afneemt;
b. via een door Mavali aangeboden registratieformulier contact met ons opneemt;
c. zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;
d. functioneert als helper.

Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
a. naam, geslacht, telefoonnummer(s), e-mailadres;
b. IBAN rekeningnummer en tenaamstelling
c. gegevens hond(en);
d. gegevens over ervaring en voorkeuren;
e. je akkoord met de algemene voorwaarden.

Wij kunnen deze gegevens gebruiken voor de volgende doelen:
a. verbeteren van de dienstverlening;
b. verstrekken van informatie;
c. contact met je op nemen of te onderhouden;
d. de websites (www.mavali-hondengedragstherapie.nl en www.mavali.net) te optimaliseren;
e. (financiële) administratieve doeleinden zoals het versturen van een kwitantie;
f. om goederen en/of diensten bij je af te leveren.

2. Informatie, wijziging, correctie, verwijdering, overdracht en bezwaar.

Je kan contact opnemen met Mavali via info@mavali.net voor;
a. meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van je verwerken;
b. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
c. inzage in je persoonsgegevens die wij verwerken;
d. correctie, beperking, wissen of overdracht van je gegevens;
e. bezwaar tegen het gebruik van je gegevens door Mavali.

3. Beveiliging van je gegevens

Wij zullen je gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om je gegevens te beveiligen.

4. Delen van persoonsgegevens met derden

Mavali verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. Bewaren van je gegevens

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht. Wij hanteren een bewaartermijn van 36 maanden na afronding van de opdracht, tenzij het om bedrijfsmatige documenten gaat die een langere wettelijke bewaartermijn hebben.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken

Mavali gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Op onze internetsite tref je hyperlinks naar websites van derden. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing. Mavali draagt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met jouw persoonsgegevens. Lees daarom de privacyverklaring van de site die je bezoekt.

7. Wijzigingen privacyverklaring

De teksten van deze site en dus ook van deze pagina kunnen door ons worden aangepast. Daarom raden wij je aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.